Przegląd techniczny zasilacza awaryjnego

Czym jest przegląd techniczny zasilacza awaryjnego ?

Przegląd techniczny konserwacyjny ( prewencyjny, zapobiegawczy ) jest wykonywany przez profesjonalny serwis i służy do sprawdzenia stanu zasilacza UPS oraz jego przetestowania w sposób kontrolowany. Poprawa niezawodności zasilacza UPS występuje tylko wtedy, gdy jest on odpowiednio konserwowany.

Zakres przeglądu zasilacza

Zakres przeglądu może zostać rozszerzony o dodatkowe punkty, wszystko jest zależne od zapisów w instrukcji oraz w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia.

Zgłoś przegląd, zapytaj o cenę.